Uwaga!

W zakrystii są przygotowane listy. Chętni, którzy chcą zagrać w mistrzostwach proszeni są o wpisanie się do drużyny w odpowiednim przedziale wiekowym. Na podstawie tych list będę zgłaszał drużyny do turnieju.

Zamieszczam tu podstawowe informacje dotyczące Mistrzostw Polskie Służby Liturgicznej w Halowej Piłce Nożnej. Eliminacje w naszym dekanacie będą 2 grudnia 2017. Jeśli chcemy wziąć udział trzeba skompletować drużyny. Kategorie wiekowe i ilość w regulaminie poniżej. 

KOORDYNATORZY W DEKANATACH

 

Ze względu na tegoroczne zmiany strukturalne i personalne (Dekanalny Duszpasterz Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej) zaistniały opóźnienia w przekazywaniu informacji na temat rozgrywek na poziomie dekanalnym. W najbliższych dniach, zainteresowani w dekanatach zostaną poinformowani co do nowych przydziałów. Jeśli w dekanatach zostały już podjęte działania organizacyjne rozgrywki piłki halowej, organizatorzy dziękują za zaangażowanie i proszą o skorygowanie kategorii wiekowych, a także przeprowadzenie rozgrywek według pierwotnych założeń.

 

ZASADY ZGŁASZANIA DRUŻYN DO ELIMINACJI DEKANALNYCH:


1. Zgłoszenia prosimy przekazywać do koordynatorów dekanalnych. Lista koordynatorów dekanalnych zostanie przekazana w „poczcie kurialnej". Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 XI 2017 r. Zgłoszenia, które nadejdą po terminie nie zostaną przyjęte.
2. Koordynatorzy dekanalni poinformują zgłoszone parafie o czasie i miejscu rozgrywek etapu dekanalnego. Zorganizują rozgrywki i prześlą wyniki do koordynatorów rejonowych do 31 XII b.r. 
3. Zwycięzcy etapu dekanalnego z każdej kategorii wiekowej zagrają w finale rejonowym.
4. Jeżeli z danego dekanatu zostanie zgłoszona tylko jedna drużyna w danej kategorii wiekowej to przechodzi do etapu rejonowego na zasadzie „dzikiej karty". 
5. Zwycięzcy etapu rejonowego z każdej kategorii zagrają w finale diecezjalnym.
6. Zwycięzcy finału diecezjalnego zagrają w finale ogólnopolskim.
7. W czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz legitymacji ministranckiej lub lektorskiej.
8. W grze bierze udział czterech zawodników i bramkarz (w kategorii „Ministranci" - pięciu i bramkarz) 
9. Czas gry 2 x 10 minut ze zmianą stron (organizator może zmienić czas trwania meczów)
10. Można zgłosić po jednej drużynie z parafii w każdej kategorii wiekowej.

 

Kategorie*:

Ministrant (roczniki 2010 - 2006)
Lektor młodszy (roczniki 2005 - 2002)
Lektor starszy (roczniki 2001 - 1997)

 

* Nowe kategorie wiekowe według wskazań organizatorów etapu ogólnopolskiego


11. Szczegółowy regulamin etapu dekanalnego wraz z innymi koniecznymi informacjami znajduje się na stronie www diecezji i duszpasterstwa oraz Facebooku. 
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
13. Przesłane zgłoszenie udziału w rozgrywkach potwierdza akceptację powyższych zasad.

HARMONOGRAM ZBIÓREK SŁUŻBY LITURGICZNEJ W LISTOPADZIE

 

 4.11 – I sobota miesiąca zbiórki nie ma

11.11 – Święto Narodowe. Zbiórka nieobowiązkowa dla wszystkich (lektorów i ministrantów) chętnych. Quiz liturgiczny. Kto ma czas i  chęć zapraszam.

18.11 – Zbiórka lektorów. Pismo Św. – słowem Boga dla mnie.

25.11 – Zbiórka ministrantów. Msza św. – jak służyć Bogu nie tylko przy ołtarzu.