Przy Najświętszym Sercu 

       Straż Honorowa NSPJ powstała we Francji w 1863 r., czyli 146 lat temu, a impulsem do jej ustanowienia stało się objawienie Serca Jezusa św. Marii Małgorzacie, wizytce z klasztoru Paray – le – Monial (XVII w.). S. S. Nawiedzenia (wizytki), szerząc kult Najśw. Serca, inspirowały zakładanie bractw przy zgromadzeniach zakonnych i pośród wiernych. W rok po założeniu Straż Honorowa zyskała aprobatę Stolicy Apostolskiej. Wielu papieży, począwszy od Leona XIII, kierowało uwagę wiernych ku Najśw. Sercu, pośród nich również Jan Paweł II, który w orędziu na setną rocznicę (1999) poświęcenia ludzkości Najśw. Sercu powiedział m.in.: „człowiek roku 2000 potrzebuje Serca Chrystusa, aby poznać Boga i samego siebie, potrzebuje Go, aby budować cywilizację miłości”.

       Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ przy naszej parafii powstało w 1994 r., wcześniej kilka parafianek należało do stowarzyszenia przy kościele św. Mikołaja. Inicjatorem założenia tej wspólnoty w parafii był ks. Wiesław Widuch. Później obowiązki moderatora pełnił ks. Andrzej Kwak, w 2003 podjął je ks. Józef Sowa. Obecnie duchowym opiekunem Arcybractwa jest ks. kan. Grzegorz Pieróg, w którym mamy serdecznego doradcę i inspiratora wielu poczynań we wspólnocie. Od początku istnienia Arcybractwa w parafii wiernie towarzyszy nam ks. prob. Wojciech Bryja, który własnoręcznym wpisem potwierdził przynależność do wspólnoty czcicieli Najśw. Serca. Na początku obowiązki zelatorki pełniła Władysława Malczyk, obecnie – Adela Nakielska, podobnie jak jej poprzedniczka sercem oddana wspólnocie.

       Czym jest Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ?

      Stowarzyszeniem, które ma na celu, aby jego członkowie „uprzytomnili sobie nieustanną miłość Boga ku nim i ku ich bliźnim” (Statut Arcybractwa). Członkowie wspólnoty poczuwają się do wynagradzania Najśw. Sercu, zranionemu grzechami ludzi. Starają się ponadto przepajać swoje osobiste życie wiary, jak również apostolskie i zawodowe – miłością Serca Chrystusa. Stowarzyszeni – dla osiągnięcia tego celu – obierają sobie jedną godzinę w czasie dnia, podczas której w szczególny sposób pamiętają o Zbawicielu i ofiarują Mu zwykłe zajęcia tej godziny, nie czyniąc w nich żadnej zmiany.

       Dlaczego Straż Honorowa? Skąd ta nazwa?

       Wybrana godzina duchowej obecności przy Zbawicielu to pełnienie straży, swoista łączność z ofiarą Chrystusa, podjęcie cząstki wynagradzania, uwielbienia i miłości, cząstki, którą – przez Chrystusa – stowarzyszeni ofiarują Bogu Ojcu. Czynią to za wzorem świętych patronów Arcybractwa: Matki Bożej, św. Jana Ewangelisty i św. Magdaleny, oni – obecni u stóp Krzyża – pierwsi pełnili straż honorową.