Spotkania dla kandydatów z klas siódmych:

23.05.2022 - 1700 

25.03.2022 - 1700

26.05.2022 - 1700

Kandydaci wybierają jeden z wyznaczonych dni. Spotkania odbywają się w salkach katechetycznych na pierwszym piętrze. Obecność obowiązkowa.