Spotkania dla kandydatów z klas siódmych:

23.05.2022 - 1700 

25.03.2022 - 1700

26.05.2022 - 1700

Kandydaci wybierają jeden z wyznaczonych dni. Spotkania odbywają się w salkach katechetycznych na pierwszym piętrze. Obecność obowiązkowa. 

 

 

Ewangelia dnia

Łk 9,51-56 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.