W sprawach pogrzebowych należy:

- zgłosić się w kancelarii parafialnej i wstępnie ustalić terminu pogrzebu, gdyż w sprawach związanych z pochówkiem zmarłych i grobami na cmentarzu parafialnym i komunalnym, zarząd cmentarza przyjmuje codziennie (oprócz niedziel) w godz. 9.00 – 12.00 w kancelarii parafialnej parafii Św. Mikołaja (ul. Mickiewicza 5) lub pod nr telefonu: 32 623 26 24.

DOPIERO PO POTWIERDZENIU W ZARZĄDZIE CMENTARZA i w naszej KANCELARII PARAFIALNEJ termin pogrzebu zostaje ustalony.
- przedstawić akt zgonu z USC
- przedstawić świadectwo zaopatrzenia sakramentem namaszczenia chorych
(przyjęcia sakramentów świętych wydane przez kapelana szpitala jeśli zgon nastąpił w szpitalu)

 UWAGA - w wypadku jeśli posługa dotyczy osoby nie z naszej parafii konieczne jest zezwolenie z parafii zamieszkania.

 

 

 

Ewangelia dnia

Łk 21, 12-19 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».