Kancelaria czynna jest w dniach:

Kancelaria Parafialna

 jest czynna: 

poniedziałek, środa, sobota: przez godzinę po Mszy Świętej o 7.00

poniedziałek, środa: przez godzinę po Mszy Świętej o 18.00

 

Środa: 19.00 - spisywanie protokołów przed zawarciem sakramentu małżeństwa 

 

Poza godzinami kancelarii

przyjmujemy w sprawach pogrzebów

W pilnych sprawach prosimy o kontakt

z ks. Dyżurnym - tel.: 517 869 257

Ewangelia dnia

Łk 9,51-56 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.