W sprawach pogrzebowych należy:

- zgłosić się w kancelarii parafialnej i wstępnie ustalić terminu pogrzebu, gdyż w sprawach związanych z pochówkiem zmarłych i grobami na cmentarzu parafialnym i komunalnym, zarząd cmentarza przyjmuje codziennie (oprócz niedziel) w godz. 9.00 – 12.00 w kancelarii parafialnej parafii Św. Mikołaja (ul. Mickiewicza 5) lub pod nr telefonu: 32 623 26 24.

DOPIERO PO POTWIERDZENIU W ZARZĄDZIE CMENTARZA i w naszej KANCELARII PARAFIALNEJ termin pogrzebu zostaje ustalony.
- przedstawić akt zgonu z USC
- przedstawić świadectwo zaopatrzenia sakramentem namaszczenia chorych
(przyjęcia sakramentów świętych wydane przez kapelana szpitala jeśli zgon nastąpił w szpitalu)

 UWAGA - w wypadku jeśli posługa dotyczy osoby nie z naszej parafii konieczne jest zezwolenie z parafii zamieszkania.

 

 

 

Ewangelia dnia

Łk 9,51-56 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.