Grupa Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów

przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie

 

     Grupa Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunowie powstała w 1993 roku z inicjatywy ks. Proboszcza, ks. Dariusza Ryłki (ówczesnego wikariusza naszej parafii i pierwszego duchowego opiekuna grupy)  oraz osób niepełnosprawnych pragnących wziąć czynny udział w życiu parafii. Początkowo Grupa swoim zasięgiem obejmowała obie parafie naszego miasta tj. Parafie: Matki Bożej Różańcowej i św. Mikołaja; zrzeszając osoby niepełnosprawne i ich opiekunów - w dużej mierze rodziców, jak i młodych wolontariuszy.

Od chwili powstania do dnia dzisiejszego jednym z celów grupy oprócz pogłębienia wiary i duchowego rozwoju jest chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich zmotywowanie do wyjścia ze tzw. własnych czterech ścian i otwarcie się na innych; natomiast wolontariuszom przyświecała chęć integracji z osobami niepełnosprawnymi, pomoc im w odnalezieniu się w dzisiejszym świecie. 

Służą temu spotkania naszej Grupy, na forum których poruszane są problemy dnia codziennego, z jakimi muszą borykać się osoby niepełnosprawne i ich najbliżsi.

    Grupa jest "miejscem" , gdzie każdy może podzielić się z innymi swoimi troskami, poradzić się i podzielić się z innymi swoim doświadczeniem. Grupa spotyka się także nieformalnie , z reguły są to spotkania poza parafią, a członkowie Grupy utrzymują ze sobą stały kontakt. Staramy się wspólnie pielgrzymować do Sanktuariów Maryjnych oraz spędzić co roku przynajmniej tydzień na wspólnym letnim wyjeździe rekolekcyjno - rehabilitacyjnym w miejscowościach uzdrowiskowych.

      Grupa to nie tylko osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie - to także księża - opiekunowie duchowi grupy. Na przełomie lat istnienia Grupy przy naszej Parafii opiekunami byli:

- ks. Dariusz Ryłko - założyciel Grupy

- ks. Marcin Cholewa

- ks. Adam Szczygieł

- ks. Mieczysław Klimeczko

- ks. Włodzimierz Leśniak

- ks. Adam Kudłacik.

      Od września 2010 roku księdzem opiekunem został

- ks. Adam Byrski.