Wypożyczalnia sprzętu medycznego

przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie

(wejście do domu katechetycznego,

parter po lewej stronie)

czynna jest:

 w poniedziałek: w godz.: 16.00 - 17.00

i czwartek w godz.: 9.00 - 10.00

tel.: 608 - 779 - 666

 

 

Zapraszamy

osoby chore i samotne

na spotkania do kawiarenki:

w każdą środę w godz.: 14.00 - 16.00

 

 

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

tel.: 608 - 779 - 666

przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie

(wejście do domu katechetycznego,

parter po lewej stronie)

czynna jest:

 w poniedziałek: w godz.: 16.00 - 17.00

 

Pomoc bliźnim w chorobie

            Przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie działa wypożyczalnia sprzętu medycznego dla chorych. Początkiem tej pomocy charytatywnej było przekazanie sprzętu medycznego po zakończeniu działalności Domowego Hospicjum św. Józefa w Chrzanowie.

Ks. proboszcz prałat Wojciech Bryja udostępnił na tę działalność pomieszczenie w dolnym kościele i tak rozpoczęło się to dzieło.

Dzisiaj wypożyczalnia działa już trzy lata, a obsługują ją dwie osoby przez 2 dni w tygodniu.

Wypożyczamy potrzebującym:

- łóżka wieloczynnościowe pielęgnacyjne,

-  materace na łóżka,

- materace p/odleży nowe,

- koncentratory tlenowe,

- chodziki, kule ortopedyczne,

- wózki inwalidzkie,

- ssaki do odsysania,

- podnośniki chorego,

- krzesła toaletowe,

- podkłady żelowe i sprzęt ortopedyczny.

Z byłego Hospicjum Domowego przekazano nam około 40% obecnego stanu posiadanego przez nas sprzętu medycznego, a ponad 60% zostało dokupione przez minione trzy lata.

Na obecny stan wypożyczalni składają się również ofiarowane bezpłatnie przez rodziny: wózki inwalidzkie, chodziki, podnośniki chorego oraz łóżka i materace.

Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne, ale osoby korzystające z tej pomocy przy zawieraniu umowy i jej przedłużaniu dobrowolnie składają datki pieniężne, zwane „Darem serca” (każdorazowo są one potwierdzane na bloczku: „kasa przyjmie” tak przez wpłacającego, jak i przyjmującego). Za te ofiary dokupowany jest nowy sprzęt oraz opłacane są naprawy już posiadanego sprzętu.

Poprzez okres trzech lat działalności wypożyczalni skorzystało z niej 260 chorych i ciągle rośnie zapotrzebowanie na nowy sprzęt, a na łóżka  rodzina chorego zmuszona jest czekać w kolejce. Osoba prowadząca wypożyczalnię sprzętu prowadzi szczegółową dokumentację tej akcji pod nadzorem ks. proboszcza prałata Wojciecha Bryi.

Tym, którzy wspomagają wypożyczalnię modlitwą i ofiarami składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

                                                                                                                      Józefa Głuch